Shahnam heeft in het vakgebied Construction Management & Engineering ruime ervaring opgedaan bij de grote aannemingsmaatschappijen en opdrachtgevers, vooral aan de proceskant van multidisciplinaire en complexe projecten.

As a partner in Aratis, Shahnam is the co-founder and director of Aryo Systems B.V. with the focus on Information Management, process Management & Systems Engineering. He is responsible for the creation and application of the Aratis Information Management System ARYO (the software for integral project management). Besides that, he is also responsible for the deployment of experts and the design of good processes.

Hoofdlijn is het vertalen van complexe vraagstukken binnen project- en lijnorganisaties naar een heldere aanpak. Hij is bovenal ervaren in het ontwerpen en implementeren van projectbeheersprocessen en specifieke werkwijzen in infra- en energieprojecten. Zijn kalme en nauwgezette aanpak zorgen ervoor dat de juiste condities worden geschapen voor een beheerste uitvoering en het behalen van de projectdoelstellingen. Zijn uitgebreide ervaring van projecten in de uitvoeringsfase zorgt mede voor een gedegen projectbeheersing aan de kant van de opdrachtgever.

Het is een belangrijke drijfveer voor Shahnam om voornamelijk aan de kant van de opdrachtgevers te opereren in alle fasen van projecten, van precontractueel tot operationeel beheer. Een andere drijfveer voor Shahnam is het continu verbeteren en bovenal het ‘op maat maken’ van processen zodat deze volledig aansluiten op de klantvraag en het projectbelang. Shahnam adviseert op strategisch niveau desgevraagd ook aan opdrachtnemerszijde.