Doelgerichte Renier neemt gemakkelijk een vertegenwoordigende rol in, beginnend bij zijn “Rookie of the Year” in zijn eerste baan als projectmanager, tot zijn huidige rol als bestuurslid van de studievereniging. Hij vertegenwoordigt graag de groepen waar hij deel van uitmaakt.

Renier liet zijn woonplaats New York achter zich, door zijn passie voor zijn Nederlandse roots, begon zijn masterstudie aan de TU Delft in Construction Management & Engineering. Gericht op project- en procesmanagement rondt hij thans zijn afstudeerproject voor zijn masterproef af binnen de afdeling Aratis System Experts. Zijn doel is om een ​​positie te verwerven in het bouwmanagement van bij voorkeur windenergieprojecten door gebruik te maken van zijn werkervaring en voortbouwend op de kennis die hij heeft opgedaan tijdens zijn graduate studies.