Windpark Greenport Venlo bestaat uit negen windturbines. Deze komen langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Ten behoeve van voldoende radardekking worden vooralsnog funderingen aangelegd voor deze turbines. Het windpark produceert de elektriciteit van ongeveer 30.000 huishoudens. Het project wordt gerealiseerd met het doel om een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie. Een deel van de opbrengsten van de windturbines zal terugvloeien naar lokale projecten die de leefbaarheid rond het windpark versterken.

Voor Windpark Greenport Venlo is conform de Systems Engineering principes de projectinformatie op een gestructureerde wijze georganiseerd binnen onze Project Management Informatie Systeem (PIMS). PIMS dient als archief voor projectinformatie maar nog belangrijker is deze ingericht conform de processen voor dit specifieke project. Dat betekent dat PIMS, samen met onze experts bijdraagt aan effectief procesmanagement en goede projectbeheersing. De volgende aspecten en het beheer daarvan is volledig geborgd in de PIMS omgeving voor Windpark Greenport Venlo:

  • System Breakdown Structure
  • Eisen
  • Acties
  • Risico's
  • Stakeholders en bijbehorende informatie.

Het voordeel van PIMS is dat deze en andere projectinformatie op één plek beschikbaar is in en samenhangend en gestructureerd netwerk. Dit maakt het mogelijk om bepaalde projectinformatie van een andere invalshoek te benaderen en te analyseren.

PIMS werd bij Windpark Greenport Venlo al vroeg ingezet met een speciale module voor vragen en antwoorden tijdens de tender(Nota van Inlichtingen).Vaak blijkt deze informatie ook in een volgende projectfase relevant. Windpark Greenport Venlo profiteert van het feit dat ze deze informatie in PIMS hebben staan en zonder enig probleem kunnen meenemen naar de volgende fase. Daarnaast is PIMS na de tender ook ingezet als communicatiemiddel tussen OG en ON en werd de volledige stroom van documentenuitwisseling tussen beide partijen volledig geborgd en gefaciliteerd binnen het systeem.

Foto credit: Windpark Greenport Venlo.