Om de warmte uit het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering (RWZI) in Utrecht nuttig te gebruiken, ontwikkelen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Eneco een warmtepomp op het terrein. Om het project en de bijbehorende contracten goed te beheersen maakt het project gebruik van PIMS, ons project management informatie systeem dat specifiek is ingericht naar de behoeftes van het project.